W3studio.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Zawody budowlane. Od projektowania przez prace początkowe

budowniczy

Zbrojarz

Zbrojarz wykonuje prace związane z przygotowaniem siatek zbrojeniowych i ram do zbrojenia konstrukcji żelbetowych na budowach i w halach produkcyjnych. Jego praca jest potrzebna, by można było zastosować później tynki maszynowe.

Betoniarz

Betoniarz to pracownik budowlany, który wykonuje prace betonowe, kontroluje ich jakość, wykonuje naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych. Jak poprzednia specjalność wykonuje zadania prowadzące do powstania fundamentów, a w konsekwencji też ścian, na których można umieścić tynki maszynowe gipsowe. Prace postępują sukcesywnie pod okiem doświadczonego fachowca, który przygotowuje front robót dla następnych specjalistów. I pójdzie jak z płatka tynkowanie maszynowe Cena za metr jest jedynie ułamkiem wartości całej inwestycji.

Geotechnik

Inżynier geotechnik to specjalista zajmujący się badaniem gruntowania, mechaniki gleby (zagęszczanie, odporność na ścinanie, filtracja) i wzorców określających charakter odkształcalności gleby w warunkach wilgotnościowych, dynamicznych, temperaturowych i innych, naprężeń. Inżynierowie tej specjalności zajmują się badaniami właściwości budowlanych gleb, warunkami ich występowania na miejscu budowy, sposobami przeprowadzania prac w celu przygotowania podłoża do budowy podziemnej części konstrukcji lub układania drogi, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji ziemnych.

Technik o specjalności górniczej

Zajmuje się prowadzeniem kompleksu prac związanych z budową i przebudową przedsiębiorstw górniczych i obiektów podziemnych o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym.

Deweloper

Deweloper to jedna ze specjalizacji w zakresie obrotu nieruchomościami. Deweloper profesjonalnie zarządza nieruchomością w celu jej jak najbardziej efektywnej eksploatacji, zwiększenia wartości obiektu i uzyskania przychodów.